စက်ရုံခရီးစဉ်

ဂိုဒေါင်

DSC05446
DSC05439
DSC05443
DSC05456
DSC05464

စက်ရုံပုံပြကွက်

DSC05275
DSC05276
DSC05239
 • DSC05262
 • DSC05264
 • DSC05256
 • DJI_0510
 • DJI_0512
 • DJI_0516
 • DJI_0518
 • DSC05366
 • DSC05355
 • DSC05360
 • DSC05322
 • DSC05282
 • DSC05283
 • DSC05285
 • DSC05286
 • DSC05292
 • DSC05293
 • DSC05295
 • DSC05302
 • DSC05303
 • DSC05308
 • DSC05313
 • DSC05327
 • DSC05332
 • DSC05335
 • DSC05339
 • DSC05344
 • WORKSHOP OFFICE

  အလုပ်ရုံ ရုံးခန်း

 • WHITE EMBRYO REGION

  အဖြူရောင်သန္ဓေသားဒေသ

 • BACK CUTTING

  နောက်ကြောင်းဖြတ်ခြင်း။

 • BACK CUTTING

  နောက်ကြောင်းဖြတ်ခြင်း။

 • BACK CUTTING

  နောက်ကြောင်းဖြတ်ခြင်း။

 • WEAVING WORKSHOP

  ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

 • WEAVING WORKSHOP

  ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

 • WEAVING WORKSHOP

  ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

 • WEAVING WORKSHOP

  ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

 • WEAVING WORKSHOP

  ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

 • WEAVING WORKSHOP

  ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  အထည်စစ်ဆေးခြင်းစက်

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  အထည်စစ်ဆေးခြင်းစက်

 • SHRINKING MACHINE

  ကျုံ့သွားသောစက်

 • SHRINKING MACHINE

  ကျုံ့သွားသောစက်

 • SHRINKING MACHINE

  ကျုံ့သွားသောစက်

 • SPREADER

  SPREADER

 • SPREADER

  SPREADER

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  အထည်ဖြတ်စက်

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  အထည်ဖြတ်စက်

 • SEWING AREA

  အပ်ချုပ်ဧရိယာ

 • SEWING AREA

  အပ်ချုပ်ဧရိယာ

 • SEWING AREA

  အပ်ချုပ်ဧရိယာ

 • SEWING AREA

  အပ်ချုပ်ဧရိယာ

 • FINISHED PRODUCT AREA

  ပြီးပါပြီ ထုတ်ကုန်ဧရိယာ

 • PATTERN MACHINE

  ပုံစံစက်

 • PATTERN MACHINE

  ပုံစံစက်

 • IRONING AREA

  မီးပူတိုက်သည့်နေရာ

 • IRONING AREA

  မီးပူတိုက်သည့်နေရာ

 • PACKING AREA

  ထုပ်ပိုးခြင်းဧရိယာ